Home News update โตโยต้า เปิดสายการผลิตรถยนต์ ทั้ง 2 กะ อีกครั้ง ที่โรงงาน สำโรงและบ้านโพธิ์

โตโยต้า เปิดสายการผลิตรถยนต์ ทั้ง 2 กะ อีกครั้ง ที่โรงงาน สำโรงและบ้านโพธิ์

by Gotz
3016 views
โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศเปิดสายการผลิตรถยนต์ทั้ง 2 กะ ของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า สำโรง จ.สมุทรปราการ และโรงงานประกอบรถยนต์    โตโยต้า บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563  ในขณะที่โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา นั้น จะกลับมาเริ่มเปิดสายการผลิตอีกครั้งในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ตามที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ประกาศหยุดพักสายการผลิตเป็นการชั่วคราว สืบเนื่องจากสถานการณ์ของการผลิตชิ้นส่วนจากทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตลอดจนเป็นการให้ความร่วมมือกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ

ซึ่งในช่วงเวลาการหยุดพักสายการผลิตชั่วคราวนั้น บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความพร้อมของสายการผลิต พนักงาน และ ระบบการจัดเตรียมชิ้นส่วน เพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดสายการผลิตรถยนต์ของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทยทั้ง 3 แห่งนี้ จะยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สูงสุด ดังเช่นที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การเปิดสายการผลิตรถยนต์ของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง จะดำเนินการภายใต้แนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เช่น

  • การเพิ่มรอบการทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน
  • การให้พนักงานเว้นระยะห่าง (Social Distance)
  • การให้พนักงานตรวจเช็คสุขภาพและหมั่นรักษาสุขอนามัยส่วนตัวอยู่เสมอ
  • การลดจุดสัมผัสต่าง ๆ ในพื้นที่โรงงานและสำนักงาน
  • การจัดรอบรถโดยสารเพื่อลดความหนาแน่นระหว่างการเดินทาง
  • การกำหนดมาตรการการใช้พื้นที่พักผ่อน
  • การกำหนดให้พนักงานส่วนใหญ่ทำงานจากที่บ้าน (Work from Home)

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ผมต้องขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงสำหรับการสนับสนุนและความพยายามของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ทั้งพนักงานโตโยต้าและบรรดาผู้ผลิตชิ้นส่วนของเรา ที่ทำให้เราสามารถกลับมาดำเนินการผลิตอีกครั้งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย นอกจากนี้ผมยังต้องขอขอบคุณลูกค้าโตโยต้าทุกคนสำหรับความเชื่อมั่นที่มีให้กับผลิตภัณฑ์ของเราเสมอมา”

 

Home

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights