Home News update เชลล์ เปิดตัวโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์”

เชลล์ เปิดตัวโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์”

by wa wa ztv
584 views

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านพลังงานและน้ำมันระดับโลก สานต่อเจตนารมณ์การอยู่เคียงข้างคนไทยผสานกำลังกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เปิดตัวโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” หรือ “ Shell Road Safety Skills Training”  เป็นโครงการอบรมการขับรถบรรทุกปลอดภัยเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะผู้ขับรถบรรทุกตามมาตรฐานสากลสอดรับกับความต้องการของอุตสาหกรรมบริการขนส่งสินค้าทางถนน และส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน เปิดการอบรมฟรีให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คน ซึ่งจะได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามหลักสูตรการสอนขับรถเพื่อการขนส่งจาก “โรงเรียนสอนขับรถทักษะพิพัฒน์” ภายใต้การดูแลของบริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้การรับรองจากกรมการขนส่งทางบกโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์”  จะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 –31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบจำนวน

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ” ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ตระหนักดีถึงความสำคัญของผู้ขับรถบรรทุกผู้เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ขับรถบรรทุก และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างอย่างต่อเนื่องมาหลายปี อย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 นี้ เชลล์นอกจากจะให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพกับหลายๆ หน่วยงานแล้ว  เรายังตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของภาคสังคมจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ จึงได้ริ่เริ่มจัดโครงการ  “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก และ เอสซีจี กรุ๊ป เป็นการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ “Powering Progress” ด้วยการผนึกความร่วมมือและสร้างคุณค่าให้กับพันธมิตรทุกภาคส่วน   โดยมีเป้าหมายสำคัญคืออบรมและพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขับรถบรรทุกเพื่อการขนส่งในระดับต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้สังคมไทยปลอดภัยและพัฒนาศักยภาพของผู้ขับรถบรรทุกตามมาตรฐานสากล  เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โครงการนี้จะช่วยยกระดับทักษะให้กับผู้ที่มีพื้นฐานขับรถบรรทุกตั้งแต่รถขนาดเล็กไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมถึงเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปซึ่งมีใบขับขี่รถยนต์และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  ก็สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรม เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับตนเองในอนาคตได้อีกด้วย”

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ” อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า “กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ควบคุม กำกับ และดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ดังนั้น การที่บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดให้มีโครงการนี้อันเป็นเป็นการพัฒนาเสริมสร้างบุคลากรด้านการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพตอบสนองต่อภาคการขนส่งของประเทศไทย จึงเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือดูแลสังคม กรมการขนส่งทางบกขอสนับสนุนและชื่นชมการดำเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบการดำเนินการที่ภาคเอกชนจะได้มีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทยต่อไป”

นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “ขอบคุณเชลล์ที่ให้การสนับสนุนการสร้างศักยภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่รถบรรทุก ความร่วมมือกับเชลล์และกรมการขนส่งทางบกในการเปิดตัวโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์”  โดยทางโรงเรียนทักษะพิพัฒน์นี้ เป็นการเน้นการสอนหลักสูตรเรื่องการขับรถปลอดภัยไปสู่สาธารณะ  ยกระดับพนักงานขับรถให้เป็นสุภาพบุรุษนักขับ เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน โครงการนี้มีความสำคัญมาก นอกจากจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในภาคส่วนอุตสาหกรรมบริการขนส่งสินค้าให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจภาคโลจิกติกส์ของประเทศอีกด้วย”

รายละเอียดการฝึกอบรมมี 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรสอนขับรถขนส่งสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งชนิดที่ 2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 1 มาแล้ว เพื่อให้สามารถขับรถเพื่อขนส่งทางการค้า และใช้ขนส่งเพื่อรับจ้างหรือประกอบธุรกิจการขนส่งได้ รวมเวลาเรียน 30 ชั่วโมง และ

2. หลักสูตรการสอนขับรถขนส่งสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งชนิดที่ 3 ซึ่งต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถขนส่งชนิดที่ 2 มาแล้ว รวมเวลาเรียน 26 ชั่วโมง

ผู้เข้าอบรมจะได้รับการอบรมและสอบใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีรวมเวลา 4 วัน พร้อมที่พักและอาหารฟรี ที่โรงเรียนสอนขับรถทักษะพิพัฒน์ จังหวัดสระบุรี เริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ โทร. 098-8321525 หรือ line add @shellroadsafety  ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564  หรือ จนกว่าจะมีผู้สมัครครบจำนวน

ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับ เชลล์ คลิกที่นี่

Youtube
Home

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights