Home brandford ฟอร์ด ต่อยอดโครงการระดมทุนต้านภัยโควิด-19 สร้างอาชีพใหม่ให้ชาวบ้าน

ฟอร์ด ต่อยอดโครงการระดมทุนต้านภัยโควิด-19 สร้างอาชีพใหม่ให้ชาวบ้าน

by Gotz
1233 views

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association หรือ PDA) นำเงินทุนที่ได้รับจากโครงการระดมทุนต้านภัยโควิด-19 โดยกองทุนฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี จัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วนให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานในจังหวัดภาคอีสานจำนวน 150 ครัวเรือน โดยเริ่มจัดการฝึกอบรมกลุ่มแรก 30 คนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ผู้เข้าอบรมอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วนได้รับการฝึกอบรม 5 ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการเพาะเห็ด ความรู้พื้นฐานในการเพาะพืชตระกูลงอก เช่นถั่วงอกและต้นอ่อนทานตะวัน เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ด้วยการทำสารสกัดไล่แมลงจากพืชธรรมชาติ การเตรียมดินให้เหมาะสมกับการเพาะต้นกล้า และการทำปุ๋ยจากน้ำหมักชีวภาพ เมื่อจบหลักสูตรได้มีการมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพเบื้องต้น ได้แก่ อุปกรณ์เพาะปลูกพร้อมเมล็ดพันธุ์พืชและต้นกล้า ก้อนเห็ด สารสกัดไล่แมลงและปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปใช้จุนเจือการบริโภคในครัวเรือนหรือสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้ทันที โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานให้มีอาชีพใหม่ที่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ในระยะยาวต่อไป

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเงินทุนจากโครงการระดมทุนต้านภัยโควิด-19 โดยกองทุนฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ราว 750,000 บาท โดยมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเป็นสองระยะ ประกอบด้วย การสร้างรายได้ในระยะสั้นจากการเย็บหน้ากากอนามัยกว่า 6,000 ชิ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคคลากรแนวหน้าในการควบคุมโรคและชาวบ้านที่ขาดแคลนช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และการสร้างอาชีพในระยะยาว นั่นคือ การจัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรพอเพียงโดยมีเป้าหมายฝึกอบรมอาชีพให้ชาวบ้านกว่า 150 ครอบครัว ภายในดือนพฤศจิกายน 2563

 

ข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ฟอร์ด คลิ๊กที่นี่

Home

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights