Home News update บีเอ็มดับเบิลยู มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาชีวะ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

บีเอ็มดับเบิลยู มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาชีวะ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

by Gotz
734 views

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาชีวะ จากวิทยาลัยเทคนิคดอนบอสโก 11 คน จากรุ่นที่ 8 และ 9 ในโครงการ BMW Service Apprentice Program ณ ศูนย์ฝึกอบรมของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี มุ่งสนับสนุนโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอาชีวะทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เตรียมเดินหน้าสู่หนึ่งทศวรรษแห่งการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทยสู่แรงงานทักษะขั้นสูงผ่านโครงการ BMW Service Apprentice Program พร้อมยกระดับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างต่อเนื่อง

โครงการ BMW Service Apprentice Program เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาระบบทวิภาคีเยอรมัน-ไทย (German-Thai Dual Excellence Education program – GTDEE) ซึ่งบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย และผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ ในการมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนและเบี้ยเลี้ยงตลอดระยะเวลาสองปีในโครงการ พร้อมอบรมความรู้และฝึกฝนทักษะในสายงานด้านช่างเทคนิคให้แก่นักศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย โดยนักศึกษาที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับโอกาสร่วมปฏิบัติงานกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ และบรรจุเข้าทำงานกับผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ 

สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ได้เข้าร่วมเป็นวิทยาลัยในความร่วมมือกับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสำเร็จหลักสูตรจากโครงการ BMW Service Apprentice Program แล้ว 33 คน ทั้งนี้ โครงการ BMW Service Apprentice Program มีนักศึกษาในโครงการรวมทั้งหมด 9 รุ่น โดยมีนักศึกษาทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ในโครงการฯ และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานอยู่กับผู้จำหน่ายแล้วรวม 185 คน ซึ่งบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ยังเตรียมสานต่อความร่วมมือกับทั้ง 3 สถาบันในโครงการฯ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมยกระดับศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตยนตรกรรมระดับโลก

ข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ บีเอ็มดับเบิลยู คลิกที่นี่

Youtube Z-TV
Home

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights