Home ดูดวง ส่งท้ายปี ๖๓ นี้จะมีอะไรใน ๑๒ ราศี

ส่งท้ายปี ๖๓ นี้จะมีอะไรใน ๑๒ ราศี

by boylp
1774 views

๑๒ ราศี ในเดือนนี้  มีอะไรต้องเตรียมตัวเตรียมใจ  ต้องระวังปรับตัวอย่างไร ให้ดีให้มีสติไว้  ไม่งมงายแต่มีไว้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิต

ราศีธนู 17 ธันวาคม – 16 มกราคม

ในช่วงครึ่งเดือนแรกให้ระวังการทำงานเกี่ยวกับเรื่องเอกสารต่างๆให้ดีอาจผิดพลาดเสียหายได้ ครึ่งหลังของเดือนไปจนถึงสิ้นปีจะดีขึ้น เป็นจังหวะที่จะได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดน ระวังสุขภาพไม่ค่อยดีนัก วันที่ดีได้แก่วันที่ 2 3 7 8 10 11 12 16 17 18 21 23 29 30

ราศีมังกร 17 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์

เป็นรอบเดือนที่ไม่ควรทำกิจกรรมใดๆเป็นพิเศษ บรรยากาศความรักเพศสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนัก ระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วย ธุรกิจการงานต่างๆมีปัญหาอุปสรรคมาก ระวังการขัดแย้งกับผู้ใหญ่นายงานได้ วันดีของราศีมังกร  5 10 11 12 13 18 21 23 25 26 27

ราศีกุมภ์ 17 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม

เอกสารสัญญาต่างๆ ในเรื่องของเงินทอง การงานในรอบเดือนนี้ต้องตรวจสอบระวังให้ดี อาจจะสร้างความเดือดร้อนเสียหายได้ อย่าเห็นผิดเป็นชอบ และไม่หูเบาเชื่อใครง่ายๆ วันดีได้แก่วันที่ 2 3 7 8 11 13 18 21 23 26 27 29 30

ราศีมีน 17 มีนาคม – 16 เมษายน

เป็นรอบเดือนสุดท้ายของปีที่ยังคงความวุ่นวายนเรื่่องของการทำงาน และการเงินอยู่มาก ให้ระวังสุขภาพอันเกิดจากสาเหตุจากความเครียดของการทำงาน อะไรบางอย่างที่หนักเกินไปก้็ให้พยายามปล่อยวางลงบ้างถึงจะดี วันที่ดี  1 2 5 10 13 16 18 23 25 26 27 29 30

ราศีเมษ 17 เมษายน – 16 พฤษภาคม

เดือนนี้จะเป็นอีกรอบเดือนหนึ่งที่ยังต้องวุ่นวายอยู่กับเรื่อง การเงิน การทอง ไม่มีหยุด เป็นช่วงของการมีรายได้เพื่อที่จะต้องเสียเป็นส่วนใหญ่ ต้องเตรียมเงินสำรองไว้สำหรับใช้จ่ายให้ดีๆ บุตรบริวารอาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ วันดีของชาวเมษวันที่ 7 8 11 12 15 16 17 23 24

ราศีพฤกษ 17 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน

ช่วงนี้อาจจะมีลาภผลจากการช่วยเหลือของผู้ใหญ่นายงาน ตลอดจนถึงการติดต่องานต่างๆอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการเงิน การงานไปได้บ้างพอสมควร วันที่ดีของชาวพฤษภคือวันที่ 9 10 17 1819 20 27 28

ราศีเมถุน 17 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม

ระยะครึ่งหลังของเดือนนี้ท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ธุรกิจการงานต่างๆให้ผลเสีย เกิดความล่าช้า ระวังการมีเรื่องกับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชา การสั่งการงานเอกสารไม่ดี วันที่ดีของชาวเมถุนคือ 11 12 15 16 19 20 21 22 23

ราศีกรกฏ 17 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

ในช่วงแรกของเดือน ควรดำเนินการในเรื่องเกี่่ยวกับการเจรจาติดต่อ ในระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ดี ถ้าเลยครึ่งหลังของเดือนไปแล้ว จัดเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ไม่ค่อยจะดีนัก เรื่องปัญหาครอบครัว คู่ครอง มีความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ วันที่ดีของท่านในเดือนนี้ 11 12 13 14 18 19 24 25

ราศีสิงห์ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน

เป็นรอบเดือนที่อาจจะเกิดความวุ่นวายภายในบ้าน มีปัญหาครอบครัว ญาติพี่น้องบุตรบริวารนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ ระวังความขัดแย้งทางความคิดกับผู้ใหญ่ นายงาน หรือ ผู้บังคับบัญชา วันที่ดีคือ 1 2 3 7 8 10 11 12 21 25 26 27 29 30

ราศีกันย์ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม

คนราศีกันย์ในเดือนนี้สุขภาพไม่ค่อยดี ระวังการเจ็บป่วย อย่าขาดหมอขาดยา จิตใจหงุดหงิดง่ายมีแต่เรื่องให้บันดาลโทสะ ธุรกิจการงานต่างๆอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี และไม่ควรทำอะไรพิเศษในห้วงเดือนนี้ นิ่งไว้ก่อนเป็นดีที่สุด วันที่ดีของคนราศีกันย์ได้แก่วันที่่ 1 3 5 10 11 12 18 23 27 29 30

ราศีตุลย์ 17 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน

คนราศีตุลย์ช่วงนี้ รายจ่ายมีมากกว่ารายรับ ต้องจัดสรรเรื่องการใช้จ่ายการเงินการทองให้ดีๆ อาจจะมีโอกาสที่จะต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดน ได้ท่องเที่ยวพักผ่อนชายน้ำชายทะเล เป็นช่วงที่ไม่ควรทำอะไรเป็นพิเศษ วันที่ดีในเดือนนี้มีวันที่ 2 3 5 7 8 11 13 16 18 21 25 26 30

ราศีพิจิก 17 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม

ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเป็นจังหวะที่สภาพกิจการงานต่างๆอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ไม่ควรขยับขยายเพิ่มเติม แต่หลังปลายเดือนไปแล้ว ระวังเกิดปัญหาขึ้นได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร การเงินเป็นพิษ วันดีคือวันที่ 2 3 5 7 8 10 16 18 21 23 27

ดูดวง ๑๒ ราศี

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights