Home ดูดวง ๑๒ ราศี ในเดือนตุลานี้ มีอะไร?

๑๒ ราศี ในเดือนตุลานี้ มีอะไร?

by boylp
1449 views

๑๒ ราศี ในเดือนนี้  มีอะไรต้องเตรียมตัวเตรียมใจ  ต้องระวังปรับตัวอย่างไร ให้ดีให้มีสติไว้  ไม่งมงายแต่มีไว้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิต

 

ราศีตุลย์  ๑๗ ตุลาคม – ๑๖ พฤศจิกายน

คนราศีตุลย์ช่วงนี้เป็นระยะที่การติดต่อเจรจาในทางการเงิน การงานอยู่ในสภาพที่ล่าช้า การเจรจาทางธุรกิจไม่ได้ผลเท่าที่ควร แต่เมื่อกลางเดือนไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติ ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินทองให้มาก ควรประหยัดรัดเข็มขัดเข้าไว้ วันที่ดีในเดือนนี้มีวันที่ 4 5 9 11 12 13 17 19 20 22 24 26

 

 

ราศีพิจิก  ๑๗ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม

เป็นช่วงเดือนที่ค่อนขัางวุ่นวายในเรื่อง บุตร บริวาร คนในปกครอง การเรียนการศึกษา ระวังตัวเองทำตัวเองให้เสีย ห้ามไปกู้หนียืมสินในระยะนี้ สภาพกิจการงานอยู่ในช่างไม่ดี ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย วันดีคือวันที่ 2 6 11 13 16 19 20 22 24 26 27 29 30

 

 

ราศีธนู  ๑๗ ธันวาคม – ๑๖ มกราคม

สำหรับชาวราศีธนูเป็นรอบเดือนที่บังเกิดลาภผลจากการทำงาน การเสี่ยงโชคก็อาจจะได้รับโชคบ้างเหมือนกัน เป็นระยะที่มีการเดินทางติดต่องานต่างๆมาก สามารถทำการซื้อขานที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ได้  วันที่ดีได้แก่วันที่  2 3 4 5 9 13 16 17 22 23 24 26 29 30

 

 

ราศีมังกร  ๑๗ มกราคม – ๑๖ กุมภาพันธ์

ราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายกิจการงาน หรือเปลี่ยนสภาพธุรกิจ ได้รับการปรับตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ในช่วงต้นเดือนงานด้านเอกสาร การนัดหมายติดต่อต่างๆ เข้าลักษณะติดขัดล่าช้า วันดีของราศีมังกร 3 4 5 6 11 16 17 19 20 24 26 29 30

 

 

ราศีกุมภ์  ๑๗ กุมภาพันธ์ – ๑๖ มีนาคม

สำหรับชาวกุมภ์ เป็นรอบเดือนที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานอยู่มาก เพราะมีลักษณะติดขัดเดินหน้าได้เต็มที่ สามารถเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนได้ ด้านความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างร้อนๆ  วันดีได้แก่วันที่ 2 3 4 5 6 9 13 17 19 20 22 26 29 30

 

ราศีมีน  ๑๗  มีนาคม – ๑๖ เมษายน

เป็นช่วงเดือนที่มีโชคโฉลคดี โดยเฉพาะกิจการงาน สามารถได้รับทรัพย์สินที่ดิน มรดกพินัยกรรม มีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยใหม่ แต่ให้ระวังอาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินระยะยาวเกิดขึ้นได้ วันที่ดี  4 5 6 9 12 16 19 20 22 24 29 30

 

ราศีเมษ  ๑๗  เมษายน – ๑๖ พฤษภาคม

สำหรับชาวราศีเมษ  เป็นรอบเดือนที่ท่านมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ต้องประหยัดรัดเข็มขัด ในเดือนนี้อย่าปลูกบ้านสร้างเรือน หรือดำเนินการเกี่ยวกับยวดยานพาหนะใหม่ในเดือนนี้จะทำให้ปานปลาย วันดีของชาวราศีเมษในเดือนนี้คือวันที่ 5 6 12 13 14 17 18 21 22 23 24

 

 

ราศีพฤษภ  ๑๗  พฤษภาคม – ๑๖ มิถุนายน

ชาวพฤกษกเดือนนี้ท่านจะทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องการงาน ตลอดถึงการเงินการติดต่อต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ไม่ดี จะทำอะไรก็เกิดอุปสรรคต้องแก้ปัญหาไปก่อนจึงจะได้  วันที่ดีของชาวพฤษภคือวันที่ 15 16 19 20 24 25 26 28 29 30

 

 

ราศีเมถุน  ๑๗  มิถุนายน – ๑๖  กรกฎาคม

สำหรับชาวราศีเมถุนเดือนนี้เป็นอีกรอบเดือนที่ธุรกิจการงานไปได้สวย การติดต่อเจรจาค้าขายต่างๆ คล่องตัวงายดายขึ้น ได้เดินทางไปท่องเที่ยว สามารถหาความสุขความสำราญได้มากขึ้น วันที่ดีของชาวเมถุนคือ 16 17 18 21 22 26 27 28 29

 

ราศีกรกฎ  ๑๗ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม

ชาวกรกฎ ในเดือนนี้ถือเป็นอีกเดือนที่ท่านสามารถที่จะเปิดทาง ออมชอมหนี้สินเงินกู้ เงินยืม โครงการพบกันคนละครึ่งคนละทางเป็นดีที่สุด วันที่ดีของท่านในเดือนนี้ 15 16 17 24 25 30

 

 

 ราศีสิงห์  ๑๗ สิงหาคม – ๑๖ กันยายน

อย่าเดินทางไกลหรือเข้าไปพื้นที่เสียงอันตราย การใช้ยวดยานพาหนะต่างๆ ต้องระวังให้มากเป็นพิเศษ ระวังเกิดอุบัติเหตุแบบฉับพลัน เป็นรอบเดือนที่การดำเนินงาน ธุรกิจการเจรจานัดหมาย ทำสัญญาซื้อขาย เป็นผลดี วันที่ดีคือ 5 6 9 13 16 17 22 26 27

 

 

ราศีกันย์  ๑๗ กันยายน – ๑๖ ตุลาคม

คนราศีกันย์เป็นเดือนที่มีการลงทุนริเริ่มกิจการงานใหม่ๆ การเจรจาติดต่อทางธุรกิจการงานต่างๆ จะมีมากมาย บรรยากาศความรักอยู่ในเกณฑ์ดี อาจจะต้องระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงไว้บ้าง วันที่ดีของคนราศีกันย์ได้แก่วันที่่ 2 3 6 8 9 11 12 16 17 19 20 22 23 29 30

ดูดวง ๑๒ ราศี

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights