Home DRIVE (เทสรถ) “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล”

“ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล”

by Gotz
1729 views

“ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล”
อบรมเพิ่มทักษะให้ นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” จัดอบรมฟรีให้แก่ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เรียนรู้วิธีแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มทักษะการขับขี่ให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ฝึกปฏิบัติจริงกับรถยนต์ทุกประเภท โดยวิทยากรครูฝึกมืออาชีพระดับแนวหน้า ของเมืองไทย

คุณชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” (Skill Driving Experience) และล่าสุดนักขับหญิงคนแรกของประเทศไทย และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สอบผ่านผู้ฝึกสอนการขับขี่ของ Certified BMW Instructor เผยว่า สาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินจํานวนมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ขับขี่ไม่มีทักษะ และไม่มีประสบการณ์ในการควบคุมบังคับรถในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเพียงพอ โครงการฯ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และทำประโยชน์ให้สังคม ในปีนี้จึงได้จัดกิจกรรมโรดโชว์โดยชวนน้องๆ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ร่วมอบรมเพิ่มทักษะการขับขี่

การอบรมเน้นเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย ภายในเวลา 1 วันของการอบรม แบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่สำคัญผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้การใช้รถยนต์ 3 แบบในการฝึก ขับเคลื่อนล้อหน้า ขับเคลื่อนล้อหลัง และขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยมีวิทยากร และครูฝึกมืออาชีพ อาทิ คุณสิรคุปต์ เมทะนี, คุณวุฒินันท์ สภาวสุ, คุณปริตร แม้นเมฆ, คุณเมฆสิทธิ วีระปรศุ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์อีกหลายท่านคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

โครงการฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เข้มข้นขึ้น โดยสถานีฝึกอบรมภาคปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 สถานี คือ Oversteer แก้ไขอาการรถหมุน Understeer and Emergency Brake แก้ไขอาการหลุดโค้งและการเบรคฉุกเฉิน Lane Change/Elk Test และการเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน เมื่อเจอสิ่งกีดขวาง ปิดท้ายด้วยการกิจกรรม Slalom และ Hot Lap จบหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการนี้ด้วย

โครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” (Skill Driving Experience) ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทางธุรกิจได้แก่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ดีสโตน จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

สำหรับบุคลลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรมในปีนี้ยังมีอีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 27 และ 28 ตุลาคม 2561 สอบถามตารางการอบรม และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสมัครได้ที่ www.skilldriving-imc.comwww.facebook.com/skilldriving
หรือ โทร.0-2641-8444 ต่อ 214

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights