Home Lifestyle TSU NanoMask และ TSU Herbal Alcohol Spray นวัตกรรมสังคมวิถีใหม่

TSU NanoMask และ TSU Herbal Alcohol Spray นวัตกรรมสังคมวิถีใหม่

by wa wa ztv
504 views

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมสร้าง สังคมวิถีใหม่ เปิดตัวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เคลือบซิลเวอร์นาโน (TSU NanoMask ) และ สเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร (TSU Herbal Alcohol Spray) นำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคม ด้วยศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่พร้อมพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยนำองค์ความรู้และนวัตกรรมการผสมผสานบูรณาการวิทยาการสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในสังคมยุควิถีใหม่ และการรณรงค์ป้องกันโรคตามตามแนวทาง D-M-H-T-T ของกรมควบคุมโรค

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงและรุนแรง มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ตระหนักและแสดงเจตนารมณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตามปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม” ด้วยการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูสังคม ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรม การต่อยอดผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคม การถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันโรค การจัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ และ TSU NanoMask และ TSU Herbal Alcohol Spray เป็นอีกผลงานด้านนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยที่สามารถตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบันได้

” ดร.กรกนก อุบลชลเขต ” อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้วิจัยผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เคลือบซิลเวอร์นาโน TSU NANOMASK กล่าวว่า หน้ากากอนามัย TSU NANOMASK เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่จะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ จากการพัฒนาต่อยอดผลงานอนุสิทธิบัตร เรื่องกรรมวิธีการผลิตกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้ อนุสิทธิบัตรเลขที่ 12183 โดยมีแนวคิดในการนำ นวัตกรรมกรีนซิลเวอร์นาโนมาใช้สำหรับหน้ากากอนามัย ความพิเศษของงานวิจัยนี้ คือ การผลิตซิลเวอร์นาโนด้วยกระบวนการสีเขียว ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้สารจากธรรมชาติ นั้นก็คือน้ำตาลเป็นวัสดุหลักในการสังเคราะห์ อีกทั้งได้พัฒนาขั้นตอนในการผลิตให้ทำง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความปลอดภัย และต้นทุนต่ำ โดยมีส่วนประกอบหลัก คือ น้ำ น้ำตาล และเกลือของเงินหรือซิลเวอร์ไนเตรท นวัตกรรมสารเคลือบวัสดุด้วยซิลเวอร์นาโนที่ผลิตได้นอกจากมีประสิทธิภาพในการต่อต้าน และลดการติดเชื้อโรคต่างๆ ทั้งรูปแบบของสารคัดหลั่งหรือการสัมผัส และป้องกันเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ ในขณะที่หน้ากากอนามัยทั่วไปจะทำไม่ได้ อีกทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเช่น การเคลือบหน้ากากอนามัย ลดการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส เป็นต้น  

ด้าน ” ดร.จิราพร  ช่อมณี ” อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ กล่าววว่า ” ในส่วนของ TSU Herbal Alcohol Spray  เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผสมผสานสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น กับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเลือกใช้ว่านหางจระเข้ ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยในการบำรุงผิว ทำให้หลังใช้สเปรย์แอลกอฮอล์มือจะมีความนุ่ม ชุ่มชื้น ประกอบกับผู้วิจัยได้เลือกใช้น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) จากตะไคร้ และมะกรูด เพื่อช่วยเพิ่มกลิ่นหอมตามธรรมชาติให้กับผลิตภัณฑ์ และช่วยผ่อนคลายให้กับผู้บริโภคในสถานการณ์ดังกล่าวได้ดีอีกด้วย ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ TSU Herbal Alcohol Spray ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน Primary GMP จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค พกพาง่าย ใช้สะดวก ช่วยลดปริมาณเชื้อโรค สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับสังคมวิถีใหม่ “

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มี 2 แบบ 

  • TSU NanoMask  บรรจุกล่องละ 50 ชิ้น ราคา 120 บาท 
  • TSU Herbal Alcohol Spray  มี 2 ขนาด 
  • ขนาด 20 ml  ราคา 25 บาท 
  • ขนาด 30 ml ราคา 30 บาท 

ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เคลือบซิลเวอร์นาโน และสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร ภายใต้แบรนด์ TSU NanoMask และ TSU Herbal Alcohol Spray เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อตอบสนองแก่ผู้บริโภค ประชาชนทั่วไป  องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น  ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตและการศึกษาวิจัยในเชิงนวัตกรรมในอนาคต

โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณพิมพ์ณดา มณีวงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 09 5629 4415

คุณปาจรีย์ เรืองคล้าย สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน โทร. 08 8760 1006

ข่าวที่น่าสนใจ

Youtube
Home

Please follow and like us:

Related Articles