Home News update โตโยต้า ส่งต่อความรู้ผ่าน กิจกรรม TSI-The Wisdom Workshop รู้ครบ… จบทุกปัญหาธุรกิจ

โตโยต้า ส่งต่อความรู้ผ่าน กิจกรรม TSI-The Wisdom Workshop รู้ครบ… จบทุกปัญหาธุรกิจ

by wa wa ztv
407 views

” นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ” นายนเรศ สุดประเสริฐ ” กรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี และ ” นายวินัย วิโรจน์จริยากร ” กรรมการบริหาร SMEThailand ร่วมเปิดกิจกรรม “TSI-The Wisdom Workshop รู้ครบ… จบทุกปัญหาธุรกิจ”  ครั้งที่ 1 ตอน “ธุรกิจโตอย่างไรให้ทะยานไปได้ไกล” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด จ.สระบุรี

“TSI-The Wisdom Workshop รู้ครบ… จบทุกปัญหาธุรกิจ” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ“โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” จัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการที่สนใจองค์ความรู้ของระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)  และหลักการไคเซ็น (Kaizen)  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ทั้ง 6 แห่งในประเทศไทย โดยถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดจากผลสำเร็จจากการที่โตโยต้าได้ส่งเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านระบบการผลิตแบบโตโยต้า และหลักการไคเซ็น (การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) เข้าไปช่วยเหลือธุรกิจชุมชนในลักษณะของการเป็น “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” โดยร่วมศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา พร้อมนำองค์ความรู้ของโตโยต้าเข้าไปถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท และความพร้อมของธุรกิจ เพื่อช่วยแก้ปัญหา และให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมืออาชีพ ลดต้นทุนการผลิต ลดความสูญเสีย เพิ่มพูนกำไร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานภายใต้พันธกิจใหม่ของบริษัทฯ ในโอกาสการดำเนินงานในประเทศไทยครบรอบ 60 ปี โดยนอกจากการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศแล้ว ยังมุ่งมั่นส่งต่อความรู้ให้แก่สังคมไทย เพื่อขับเคลื่อนความสุขสู่ผู้คน และส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของสังคมภายใต้ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยโตโยต้ามุ่งหวังให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้ง 6 แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในประเทศไทย ผ่านการถ่ายทอดแนวความรู้ในการปรับปรุงธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มธุรกิจชุมชนทั่วประเทศสามารถนำไปต่อยอดในการขับเคลื่อนธุรกิจของตนเอง และสร้างเสถียรภาพแก่เศรษฐกิจของประเทศต่อไป

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งต่อความรู้สู่ความยั่งยืนให้กับธุรกิจชุมชนในพื้นที่ และทั่วประเทศ เป็นการจัดสัมมนาแบบไฮบริด (เข้าร่วมสัมมนาที่ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ และ การเรียนผ่านออนไลด์ด้วยระบบ Zoom) โดยจัดขึ้นทั้งสิ้น 6 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1: 22 กุมภาพันธ์ 2566 “ธุรกิจโตอย่างไรให้ทะยานไปได้ไกล” เรียนรู้การวางแผนควบคุมการผลิตอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ ณ บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด จังหวัดสระบุรี

ครั้งที่ 2: 9 มีนาคม 2566 “ขายของหลักสิบ ให้ได้กำไรหลักล้าน” เรียนรู้การปรับภาพลักษณ์ สร้างจุดเด่นให้สินค้า ณ กลุ่มข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 3: 23 มีนาคม 2566 “ยอดขายร่วง ต้นทุนจม” เรียนรู้เทคนิคการจัดการ “ระบบ” เพื่อกำจัดส่วนเกิน เพิ่มประสิทธิภาพ ณ กลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี

ครั้งที่ 4: 5 เมษายน 2566 “งานซ้อน เงินจม ตัวการใหญ่ฉุดธุรกิจ” เรียนรู้การจัดการทางการเงิน เพื่อสภาพคล่องที่ดี ณ องค์อร เฟอร์นิเจอร์ จังหวัดเชียงราย

ครั้งที่ 5: 27 เมษายน 2566 “จบปัญหาสินค้าดี แต่ไม่มีตลาด” เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มช่องทางการขาย ให้ธุรกิจขนาดเล็ก ณ บริษัท 42 เนเจอรัลรับเบอร์ จำกัด จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ 6: 11 พฤษภาคม 2566 “ต้นทุนสูง กำลังผลิตต่ำ” เรียนรู้กลยุทธ์การสร้าง Productivity สำหรับ SME ณ บริษัท บริบูรณ์ คราฟท์ จำกัด จังหวัดชลบุรี

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “TSI-The Wisdom Workshop รู้ครบ… จบทุกปัญหาธุรกิจ” และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมๆ ได้ที่ T-SI Facebook Fan Page: www.facebook.com/toyotasocialinnovation สมัครกิจกรรมสัมนาผ่านทางT-SI Website: https://toyotatsi.com/course

ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับ โตโยต้า คลิกที่นี่

Youtube
Home
Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights