Home News update สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม ปรับโครงสร้างองค์กร ปี 64 แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ชาวไทยคนแรก

สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม ปรับโครงสร้างองค์กร ปี 64 แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ชาวไทยคนแรก

by Gotz
3678 views

บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ประกาศ ปรับโครงสร้างองค์กร ประจำปี พร้อมสานต่อพันธกิจในการยกระดับความสามารถในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นฐานการผลิตเครื่องยนต์โตโยต้าในระดับภูมิภาค โดยกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ภายใต้การ ปรับโครงสร้างองค์กร ประจำปีในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการปรับตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง มร. ยูจิ ฮิราโอกะ กรรมการผู้จัดการ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ นอร์ธ อเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นเวลา 5 ปี

โดยในช่วงเวลาดังกล่าว มร. ฮิราโอกะ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ผ่านหลากหลายกิจกรรมที่มีรากฐานจาก “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า” โดยปลูกฝังปรัชญาการบริหารที่มุ่งเน้นการลดกระบวนการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลในการทำงานสูงสุดในทุก ๆ ส่วนงาน ทำให้บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม สามารถยกระดับในการทำงานทั้งในส่วนของการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายวิรยศ พฤทธากรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ให้เข้าดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการ” แทน มร. ฮิราโอกะ โดยนายวิรยศ ได้สั่งสมความชำนาญในด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมจากการปฏิบัติงานในหลากหลายส่วนงานนับตั้งแต่เริ่มงานกับบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2535 และเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการสำคัญของบริษัทฯ มากมาย อาทิ การเริ่มสายการผลิตชุดเครื่องยนต์โตโยต้ารหัส GD ณ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ นายวิรยศ ยังเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ในการบริหารงานจากประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัท โตโยต้า ในระดับภูมิภาคเอเชียในหลายประเทศ อาทิ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นต้น ส่งผลให้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “กรรมการผู้จัดการ” ของบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด โดยนายวิรยศ ถือเป็นชาวไทยเป็นคนแรกที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งนี้อีกด้วย

Mr. Virayot   Prutakorawong

นาย  วิรยศ   พฤทธากรวงศ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด 17 กุมภาพันธ์ 2514 ( ปัจจุบันอายุ 49 ปี)

สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

การศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน

2535

เริ่มงานที่ บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม ตำแหน่ง วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรม

2536

– ฝึกอบรมที่ บ.โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

2537

– วิศวกร ส่วนซ่อมบำรุงและโครงการใหม่ , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

2541

– ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการย้ายสายการผลิต (ลาดกระบัง → อมตะนคร)

2544

– ผู้จัดการส่วน ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการเตรียมการผลิต IMV Project (เครื่องยนต์ KD)

2551

– รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต และกลุ่มงานโครงการใหม่ (โรงผลิตเครื่องยนต์ 2) , 

บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม , และสนับสนุน บริษัทโตโยต้าในต่างประเทศ (Unit Koryukai)

2554

– รองผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิตเครื่องยนต์ดีเซล , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

2556

– รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานโครงการใหม่ (เครื่องยนต์ GD) , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

2557

– ผู้อำนวยการ กลุ่มงานโครงการใหม่ (เครื่องยนต์ GD) , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

2558

– ผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิตเครื่องยนต์ 3 (เครื่องยนต์ GD) , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

2559

– ผู้อำนวยการ ฝ่าย 3 Pillars , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

มกราคม 2561

– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโครงการ ส่วนควบคุมการผลิต (ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ บริษัทโตโยต้าในภูมิภาคเอเชีย) , บจก. โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง

มกราคม 2563

– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

มกราคม 2564

– กรรมการผู้จัดการ , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

ข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ โตโยต้า คลิกที่นี่

Home

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights