Home News update โตโยต้า จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยแก่ จนท.ตร. ผ่านหลักสูตร Toyota Mobility Driving

โตโยต้า จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยแก่ จนท.ตร. ผ่านหลักสูตร Toyota Mobility Driving

by Gotz
676 views

นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์การ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ นายศิระนาถ ปัญญายงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า บางกอก จำกัด จัดหลักสูตร “อบรมขับขี่ปลอดภัย (Toyota Mobility Driving)” ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจ และปฏิบัติการภาคพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 150 นาย โดยมีพันตำรวจเอก ปิยรัช สุภารัตน์ ผู้กำกับการสายตรวจ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร

ทั้งนี้ การฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จะถูกดำเนินการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมเทคนิคการขับรถปลอดภัย ที่ผ่านการอบรมจากสถาบัน Mobilitas ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาทักษะในการขับขี่ที่ถูกต้อง ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงถ่ายทอดสมรรถนะของรถยนต์ เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน ได้แก่ วันที่ 2, 15, 16, 17 และ 18 ธันวาคม 2563 โดยแบ่งเนื้อหาหลักออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ดังนี้

ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย

  1. ทักษะการขับขี่และควบคุมรถอย่างปลอดภัย
  2. การคาดการณ์ความเสี่ยง

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย

  • การใช้คันเร่งและเบรก
  • การขับขี่แบบสลาลม และการขับขี่อย่างราบรื่น 
  • การจอดรถอย่างปลอดภัย
  • ความเสี่ยงในการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

ข่าวที่น่าสนใจเกี่ยว โตโยต้า คลิกที่นี่

Home
Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights