Home News update Porsche Taycan เพิ่มเฉดสีตัวถังใหม่ ยกระดับประสบการณ์ในการใช้งาน

Porsche Taycan เพิ่มเฉดสีตัวถังใหม่ ยกระดับประสบการณ์ในการใช้งาน

by wa wa ztv
760 views

ปอร์เช่ ไทคานน์ (Porsche Taycan) และ ไทคานน์ ครอส ทัวริสโม ใหม่ (The new Taycan Cross Turismo)  เตรียมยกระดับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลายรายการ  การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยนตรกรรมสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเช่นเดียวกัน  การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ประกอบด้วย ฟังก์ชั่น Android Auto ในระบบ Porsche Communication Management (PCM) และการเพิ่มสีใหม่ด้วยเฉดสีพิเศษในรูปแบบ Paint to Sample และ Paint to Sample Plus สำหรับอุปกรณ์พิเศษเพื่อรองรับทางเลือกอันหลากหลายในการสร้างสรรค์รถสปอร์ตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาทิ สี Rubystar  สุดคลาสสิกจากยุค 90  หรือเพิ่มความสดใสให้การขับขี่ด้วยสี Acid Green สำหรับ model year ใหม่ล่าสุดนี้จะได้รับการเผยโฉมต่อสายตาสาธารณชนภายในเดือนกันยายน

ปอร์เช่ ไทคานน์ (Porsche Taycan) (ทดสอบตามมาตรฐาน NEDC)

อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 28.7 – 26.2 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ต่อระยะทาง 100 กิโลเมตร; อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0 กรัมต่อกิโลเมตร

ปอร์เช่ ไทคานน์ (Porsche Taycan) (ทดสอบตามมาตรฐาน WLTP)

อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 26.6-20.4 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ต่อระยะทาง 100 กิโลเมตร; อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0 กรัมต่อกิโลเมตร พิสัยการเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้า 335-484 กิโลเมตร; พิสัยการเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าในเมือง 382-524 กิโลเมตร

ปอร์เช่ ไทคานน์ ครอส ทัวริสโม ใหม่ (The new Taycan Cross Turismo) (ทดสอบตามมาตรฐาน NEDC)

อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 29.4-28.1 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ต่อระยะทาง 100 กิโลเมตร; อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0 กรัมต่อกิโลเมตร

ปอร์เช่ ไทคานน์ ครอส ทัวริสโม ใหม่ (The new Taycan Cross Turismo) (ทดสอบตามมาตรฐาน WLTP)

อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 26.4-22.4 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ต่อระยะทาง 100 กิโลเมตร; อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0 กรัมต่อกิโลเมตร พิสัยการเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้า 388-456 กิโลเมตร; พิสัยการเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าในเมือง 438-541 กิโลเมตร

ข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ปอร์เช่ คลิกที่นี่

Youtube
Home
Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights