Home News update โครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล”ชวนเด็กร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างวินัยจราจร

โครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล”ชวนเด็กร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างวินัยจราจร

by Gotz
781 views
ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล”

โครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” จัดกิจกรรม โตไป…ขับเป็น อบรมทักษะการขับขี่ปลอดภัย ปลูกฝังวินัยจราจรให้เด็ก และเยาวชน ในงาน “Future Park Super Kids” ที่ ZPELL @ Future Park 11 – 14 ตุลาคมนี้

ชไมพร ปภัสร์พงษ์

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” (SKILL DRIVING EXPERIENCE) เผยว่า กิจกรรม โตไป…ขับเป็น (SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้เรียนรู้กฎจราจร และฝึกขับขี่ในถนนจำลองที่ปลอดภัย พร้อมรับใบขับขี่รุ่นเยาว์

โตไป...ขับเป็น

กิจกรรมทั้งหมดใช้เวลา 45 นาทีต่อรอบ รอบละไม่เกิน 15 คน แต่ละรอบแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงภาคทฤษฎี อบรมความปลอดภัยในการใช้รถและถนน โดยวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจจราจร บรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ สัญญาณไฟ และความหมายของป้ายจราจร ส่วนช่วงภาคปฎิบัติ เยาวชนจะได้ขับขี่รถบังคับขนาดเล็กในสนามจำลอง เพื่อฝึกฝนทักษะการมอง และบังคับควบคุมพวงมาลัย สร้างทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะลดอุบัติเหตุได้ในอนาคต

โตไป...ขับเป็น

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights