Home News update ปอร์เช่ ประเทศไทย ส่งเสริมและผลักดัน โอกาสใหม่การศึกษาเพื่อเปลี่ยนชีวิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม มอบทุนการศึกษา และ สิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่สู้ชีวิต

ปอร์เช่ ประเทศไทย ส่งเสริมและผลักดัน โอกาสใหม่การศึกษาเพื่อเปลี่ยนชีวิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม มอบทุนการศึกษา และ สิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่สู้ชีวิต

by wa wa ztv
70 views

ปอร์เช่ ประเทศไทย โดย เอเอเอส กรุ๊ป ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยการมอบทุนการศึกษา และ สิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่สู้ชีวิต ผ่านทางลกิจกรรม “ขับซ่าปันกัน” ทางรายการขับซ่าช่อง 7HD

ปวราภา ดุพัสกูล

ปวราภา ดุพัสกูลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปอร์เช่ ประเทศไทย โดย เอเอเอส กรุ๊ป กล่าวว่า ปอร์เช่ เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อเยาวชน เพื่อให้เด็กไทยได้มีการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเราให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กไทยทุกคน เพราะเป็นอนาคตของชาติในการที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป  เราจึงส่งเสริมและผลักดัน โอกาสใหม่ของการศึกษาเพื่อเปลี่ยนชีวิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม และการบริจาคสิ่งของเป็นการทำบุญที่สามารถทำได้ง่ายและหลากหลายช่องทาง โดยสิ่งของที่นำไปบริจาคจะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละพื้นที่ เช่น บางพื้นที่ระบุชัดว่าขอรับบริจาคชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน ขณะที่บางพิกัดขอรับบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้ว แน่นอนว่าการเลือกพื้นที่ที่ระบุสิ่งของที่ต้องการรับบริจาคไว้ชัดเจน ช่วยให้สิ่งของที่คุณนำไปบริจาคถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเรามุ่งมั่น ที่จะส่งเสริมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ปอร์เช่ คลิกที่นี่

Youtube
Home
Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights