Home News update นิสสัน MOU กฟภ. สนับสนุนโครงการ PEA Volta Verse สร้างระบบนิเวศน์ของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

นิสสัน MOU กฟภ. สนับสนุนโครงการ PEA Volta Verse สร้างระบบนิเวศน์ของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

by wa wa ztv
107 views

นิสสัน ประเทศไทย ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และบริษัทรถยนต์ชั้นนำ ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาระบบบริการด้านการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้โครงการ PEA Volta Verse ความร่วมมือดังกล่าวสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศน์ของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ แอปพลิเคชันและสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

“ในฐานะที่นิสสัน เป็นผู้บุกเบิกด้านรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ  นิสสันต่อความยั่งยืนของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เราพร้อมให้ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน” นายมาซาโอะ สึสึมิ รองประธานสายงานการตลาดและการขาย บริการหลังการขาย และพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าว

พิธีลงนามความร่วมมือจัดขึ้นที่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยในงานนิสสันได้จัดแสดงแนวคิด Nissan Energy Share หรือการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับที่อยู่อาศัย ด้วยการสาธิตสมรรถนะในการจัดการพลังงานอันเป็นนวัตกรรมของรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานแบบเคลื่อนที่เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนและช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การลงนามความร่วมมือนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือและความทุ่มเทของนิสสันในการยกระดับการนำรถยนต์ไฟฟ้า เข้ามาใช้ในประเทศไทย นอกจากนี้ นิสสัน ขยายโครงการ Blue Switch ในประเทศไทยโดยร่วมจัดการปัญหาทางสังคมผ่านการใช้ประโยชน์จากความสามารถของรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นได้มากกว่ายานพาหนะ และ ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือชุมชน ทั้งในด้านการบรรเทาภัยพิบัติ และการจัดการพลังงาน

ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับ นิสสัน คลิกที่นี่

Youtube
Youtube
Please follow and like us:

Related Articles