Home brandneta ผู้ร่วมก่อตั้ง NETA เข้าหารือ BOI มุ่งหวังร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

ผู้ร่วมก่อตั้ง NETA เข้าหารือ BOI มุ่งหวังร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

by wa wa ztv
257 views

มร. จาง หย่ง ” ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NETA เข้าพบ ” นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ” เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อหารือแผนธุรกิจเชิงลึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือและการพัฒนาธุรกิจของ NETA ในประเทศไทย ในโอกาสนี้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มอบบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle -BEV) อย่างเป็นทางการให้แก่ NETA รวมทั้งแสดงความชื่นชมผลการดำเนินงานของ NETA ในประเทศไทย และหวังว่า NETA จะสามารถยกระดับความร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนรวมทั้ง
ผู้ประกอบการในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟ้า (BEV) ของไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป

ประเทศไทย ถือเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพสูงและเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดย NETA ได้จัดตั้ง บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งเป็นศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์สำหรับการขยายธุรกิจของ NETA ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้การเปิดตัว NETA V รถยนต์พลังงานไฟฟ้า100% สไตล์ City Car ซึ่งมาพร้อมแนวคิด Touchable Smart EV ประกอบกับการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ และเอกชนในทุกมิติ ทำให้แบรนด์ NETA ได้กลายเป็นที่รู จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2566 มีส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับสองในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และปัจจุบันมีฐานลูกค้ามากกว่า 15,000 รายทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐาน กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ

โดยปี 2567 นี้ NETA จะเดินหน้าแผนงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ “All in Thailand, All for Thailand” ซึ่งประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การเริ่มต้นการผลิตภายในประเทศ การเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ติดตั้งเทคโนโลยีขั้นสูง 1 รุ่นทุกปี การเพิ่มสัดส่วนของสมาชิกทีมที่เป็นคนไทยมากกว่า 85% การพัฒนาเครือข่ายผูู้จำหน่ายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างแบรนด์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

NETA พร้อมร่วมปฏิรูปการใช้พลังงานใหม่รวมไปถึงมีส่วนร่วมในการจัดทำห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย
เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของ NETA “ Popularizer of Smart EV: สรรสร้างนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อทุกคน ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NETA Call Center โทร. 02-023-9981 ทุกวันตลอด 24 ชัวโมง หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารและความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ของ NETA ได้ที ่: www.neta.co.th

ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ

Youtube
Home
Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights