Home News update มิตซูบิชิ ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง พร้อมปรับโครงสร้างองค์กร

มิตซูบิชิ ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง พร้อมปรับโครงสร้างองค์กร

by Gotz
936 views

“มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า การปรับโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในการดำเนินงานให้แก่ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายรอบด้านจากสถานการณ์ที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเราและส่งเสริมการดำเนินงานในฐานะศูนย์กลางด้านการผลิตและส่งออกระดับโลกของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์มิตซูบิชิ พร้อมทั้งยังช่วยเพิ่มการเติบโตด้านยอดจำหน่ายในประเทศ” มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

 

นายเอกอธิ รัตนอารีนายเอกอธิ รัตนอารี
ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป เพื่อกำกับดูแลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรบุคคล

มร. เคน อิโตะมร. เคน อิโตะ
ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์การขาย เพื่อดูแลรับผิดชอบงานด้านกลยุทธ์การขายและดิจิทัล การวางแผนผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารทางการตลาด

โดยก่อนหน้านี้ มร. อิโตะ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการใหญ่สำนักกลยุทธ์การขาย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2562 ทั้งนี้ มร. อิโตะ ได้ร่วมงานกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2558 ในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกลยุทธ์องค์กรและได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้ชำนาญการอาวุโสสำนักกลยุทธ์การขายในปี 2560

นายสาโรจน์ มะอาจเลิศนายสาโรจน์ มะอาจเลิศ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายภายในประเทศและสายงานพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่ายเพื่อการขับเคลื่อนด้านงานขายและการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย พร้อมยกระดับบทบาทของ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะและความพร้อมของบุคลากร

 

Home

 

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights