Home brandmitsubishi มิตซูบิชิ ลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนด้านการศึกษากับม.ธรรมศาสตร์

มิตซูบิชิ ลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนด้านการศึกษากับม.ธรรมศาสตร์

by Gotz
944 views

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และรศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนทุนการศึกษา และโครงการฝึกงานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดีเด่น สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการมอบโอกาสในการศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการจากการทำงาน (Work Integrated Learning – WIL) นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทำงานร่วมกับมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 

“มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มุ่งมั่นเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย ภายใต้ปณิธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ โดยโครงการในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ที่จะทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยซึ่งถือเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์ที่สำคัญของโลก อันจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” 

นอกจากนี้ ที่ผ่านมามิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยหลากหลายโครงการ ได้แก่ หลักสูตรนักศึกษาฝึกงานประจำปี (Talent Internship Program) กับ 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลการเรียนดีเด่น ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นต้น

 

ข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ มิตซูบิชิ คลิ๊กที่นี่

Home

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights