Home brandmg เอ็มจี ร่วมกับผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีทั่วประเทศ จัดการแข่งขัน MG Skill Contest ปี 2

เอ็มจี ร่วมกับผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีทั่วประเทศ จัดการแข่งขัน MG Skill Contest ปี 2

by Gotz
1399 views

บริษัทเอ็มเคไอ  จำกัด – บริษัท  ซี. พี. จำกัด และ บริษัท เอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์มือหนึ่ง“การแข่งขันทักษะ MG ” ต่อเนื่อง เป็นปีที่ เพื่อค้นหาพนักงานที่มีทักษะและความสามารถเชี่ยวชาญในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การบริหัวเรื่อง: การตามมาตรฐานของเอ็มจีซึ่งเป็นส่วนคุณหนึ่งของหัวเรื่อง: การพัฒนาประสิทธิภาพด้านหัวเรื่อง: การบริหัวเรื่อง: การและหัวเรื่อง: การขายเพื่อสร้างค มั่มาหนังสือนใจและความสามารถพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าเอ็มจี

นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาศักยภาพของทั้งบุคลากรและการให้บริการของผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สำหรับ MG Skill Contest เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการของเอ็มจี พร้อมทั้งกระตุ้นให้พนักงานทั่วประเทศได้เสริมสร้างทักษะด้านการบริการและการขาย รวมไปถึงเทคนิคในการดูแลรักษารถยนต์ด้านต่างๆ รวมทั้งยังเป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดแนวทางการพัฒนาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานของผู้จำหน่ายและการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”

 

สำหรับการแข่งขัน MG Skill Contest ในปีนี้มีแบ่งการแข่งขันออกเป็น กลุ่มงาน ได้แก่ การแข่งขันทักษะด้านการขาย และการแข่งขันทักษะด้านการบริการ ครอบคลุม 6 ทักษะสำคัญ ได้แก่ ทักษะด้านที่ปรึกษาการขาย  ทักษะด้านที่ปรึกษาการบริการ ทักษะด้านช่างเทคนิคและงานซ่อม ทักษะด้านการจัดการงานอะไหล่ ทักษะด้านการประกันคุณภาพ และ ทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้จัดจำหน่าย 130 แห่งทั่วประเทศ ในการส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขัน

 

รายชื่อผู้ชนะเลิศอันดับ ในการแข่งขัน MG Skill Contest ปี 2

ด้านที่ปรึกษาการขาย

  • นายสุรเศรษฐ์ เพิ่มพูนศักดิ์  บริษัท อ็มจี พรีเมียร์ ออโตโมบิล จำกัด (สาขากาญจนบุรี)

ด้านที่ปรึกษาการบริการ

  • นายสิขรินทร์ คุนัญญานนท์  บริษัท เอ็มจี พัทลุง จำกัด

ด้านลูกค้าสัมพันธ์

  • นางสาวรัชรินทร์ บุญต่อ  บริษัท เอ็มจี 824 ราชพฤกษ์ จำกัด

ด้านการจัดการงานอะไหล่

  • นายวสันต์ เพชรลุ  บริษัท วี.จีคาร์ กระบี่ จำกัด (เอ็มจี กระบี่)

ด้านการประกันคุณภาพ

  • นายณัฐพงษ์ ใจดี  บริษัท เซควอญ่า กรุ๊ป จำกัด (เซควอญ่า เอ็มจี)

ด้านเทคนิคและงานซ่อม

  • นายเอกพจน์ ทวีพล  บริษัท เอ็น.วี.เอ็ม. มอเตอร์เซลส์ จํากัด (เอ็มจี สุพรรณบุรี)

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  MG CALL CENTER  โทร. 1267 หรือที่เว็บไซต์  www.mgcars.com

 

บ้าน

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights