Home News update “ลามิน่า” สานต่อฝันเด็กนักเรียนกับโครงการ “ลามิน่า มินิสานฝัน ปีที่ 9”

“ลามิน่า” สานต่อฝันเด็กนักเรียนกับโครงการ “ลามิน่า มินิสานฝัน ปีที่ 9”

by Gotz
1022 views
ลามินา มินิสานฝัน

“ลามิน่า” ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร สานต่อฝันเด็กนักเรียนกับโครงการ “ลามิน่า มินิสานฝัน ปีที่ 9”

ด้วยพันธกิจของบริษัทที่ลามิน่ายึดมั่นมาตลอด 24 ปี “เราจะเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน” ทำให้โครงการลามิน่ามินิสานฝัน เดินทางมาถึงปีที่ 9 โดยในปีนี้นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมลามิน่าอาสาสานฝัน และพนักงาน ร่วมด้วยนายสันติ แสนอาจ ประธานที่ปรึกษากลุ่มกระทิงโทน และสมาชิกกลุ่ม ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ลามิน่ามินิสานฝัน

ลามินา มินิสานฝัน

อาคารเรียนหลังเก่า อายุ 40 ปี

โดยปรับปรุงอาคารเรียนใหม่ให้แข็งแรง มั่นคง สวยงามเพื่อส่งต่อให้ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากเข้าปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่าที่มีอายุถึง 40 ปี ให้มีความพร้อมในการใช้งานแล้ว ทางโครงการยังได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตะแกรงกันนก และทาสีอาคารใหม่ทั้งหมดให้แก่โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) อีกทั้งยังได้มอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมแก่นักเรียนที่เรียนดีอีกด้วย

ลามิน่ามินิสานฝัน

โครงการลามิน่ามินิสานฝัน เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารให้มีอาคารหลังใหม่เพื่อใช้ในการเรียนซ่อมแซมอาคารให้ใช้งานได้ อาทิ สร้างห้องน้ำ ห้องสมุด โดยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9แล้ว ตามพันธกิจของบริษัทฯ “ลามิน่าฟิล์ม ขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน”

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights