Home brandisuzu อีซูซุ เดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง สกลนคร

อีซูซุ เดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง สกลนคร

by wa wa ztv
343 views

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย ” มร. นาโอยะ เซะงูจิ ” รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ” นายวินิต  จันทรานนท์  ” ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี เดินหน้าสานต่อปณิธานในการส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาด เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน บุคลากร รวมถึงชุมชนใกล้เคียง พร้อมมอบเงินสนับสนุนการศึกษา และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 ณ โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมี ” นางบุญญนุช แก้วฝ่าย ” ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสว่าง เป็นผู้รับมอบ

” มร. นาโอยะ เซะงูจิ ” รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “อีซูซุได้ดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แล้ว เราได้รับการสนับสนุนอันดียิ่งจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับทีมงานจาก  อีซูซุทุกครั้ง สำหรับครั้งนี้เราเลือกส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนแห่งที่ 42 ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ส่งผลให้โรงเรียนต้องซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค และประกอบการทำอาหาร เราจึงช่วยแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจรพร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะแก่โรงเรียนบ้านสว่าง และเชื่อว่าการส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ในครั้งนี้จะช่วยให้โรงเรียนมีน้ำสะอาดไว้ใช้อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างรอยยิ้มที่สดใสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากน้ำสะอาดที่ผลิตได้ภายในโรงเรียนด้วยร่วมมือของทุกคน”

โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 110 คน และบุคลากรจำนวน 10 คน จากการสำรวจพบว่า โรงเรียนขาดแคลนน้ำสะอาดเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตปลายสายของน้ำ ส่งผลให้ต้องส่งน้ำผ่าน 2 หมู่บ้านหลักก่อนมาถึงยังโรงเรียน โดยต้องกระจายน้ำไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง 200 หลังคาเรือนอีกด้วย นอกจากนี้ แม้ว่าที่ตั้งของโรงเรียนจะอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่ไม่มีทุนเพียงพอในการผลิตน้ำสะอาดจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ภายในโรงเรียน อีซูซุหวังว่าการส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในครั้งนี้ จะช่วยให้นักเรียน บุคลากร รวมถึงคนในชุมชนใกล้เคียง ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างยั่งยืน  กลุ่มอีซูซุดำเนินการส่งมอบโครงการอีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต ให้แก่โรงเรียนแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2556 เพื่อมุ่งหวังบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ได้รับรางวัลเกียรติยศจากในประเทศ 14 รางวัล และ 1 รางวัลระดับนานาชาติตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” และมุ่งมั่นตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้ว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับ อีซูซุ คลิกที่นี่

Youtube
Home
Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights