Home News update ยีเอส แบตเตอรี่ โชว์ศักยภาพครองเบอร์ 1 ตลาดอย่างแข็งแกร่ง

ยีเอส แบตเตอรี่ โชว์ศักยภาพครองเบอร์ 1 ตลาดอย่างแข็งแกร่ง

by Gotz
861 views

ยีเอส แบตเตอรี่ : ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด ในปีงบประมาณ 2563 ยังคงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนี่อง โดยได้นำหลากหลายมาตรการมาปรับใช้เพื่อรองรับกับสถานการณ์ช่วง COVID-19 ที่สำคัญได้มีการพัฒนาโครงสร้างระบบภายใน ให้สามารถตอบสนองกับสภาวะในปัจจุบัน มีการนำมาตรการ 5 ส. และ KAIZEN มาใช้อย่างจริงจังทั้งองค์กร ทำให้สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด และการแข่งขันอยู่เสมอ มีการปรับกลยุทธ์และพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัย และมีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด แม้กำลังซื้อโดยรวมจะได้รับผลกระทบ ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปชะลอการใช้จ่ายเงินในการซื้อรถยนต์ใหม่ ส่งผลให้ต้องดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี ทำให้ธุรกิจในส่วนของอะไหล่ภายในประเทศยังคงเดินหน้าไปได้

นายมนไทย เลาหะวณิช กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่าผลประกอบการของบริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด ในปีงบประมาณ 2563 คาดว่าในภาพรวมจะมีการเติบโตจากปีงบประมาณ 2562 ที่ 15% และเติบโตจากประมาณการของบริษัทในปีงบประมาณ 2563 ประมาณ 7% โดยภาพรวมรายได้คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 4,200 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการประกอบการสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 40% และมีสัดส่วนการตลาดทั้งหมดประมาณ 31% โดยคาดการณ์ว่าปริมาณยอดขายสินค้าแบตเตอรี่รถยนต์ทั้งหมดของตลาดอยู่ที่ประมาณ 7 ล้านลูก (ไม่รวมผลิตภัณฑ์จากแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์) ซึ่งผลประกอบการที่เติบโตในปี 2563 มีส่วนจากที่บริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งมากขึ้น และยังมีการพัฒนาในพื้นที่ของผู้แทนจำหน่ายในต่างจังหวัดให้มีสัดส่วนของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของยีเอสภายในร้านค้ามากขึ้นอีกด้วย

โดยทิศทางในการทำการตลาดในปีนี้ไม่ได้มุ่งเน้นในการการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่จะมุ่งเน้นในการลงไปทำงานร่วมกับผู้แทนจำหน่ายในต่างจังหวัดให้มากขึ้น และให้ผู้แทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่มีโอกาสที่จะขยายฐานลูกค้าของตัวเองออกไปมากขึ้น โดยเรามีทีมงานที่ช่วยเข้าไปเก็บข้อมูลและร่วมกันทำงานกับผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากผู้แทนจำหน่ายเป็นอย่างดี

ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เช่นการเปิดตัวให้บริการ GS Prompt 1380 ในการ Delivery แบตเตอรี่รถยนต์ทั่วประเทศผ่าน
เครือข่ายคุณภาพของผู้แทนจำหน่าย GS และการนำเอาระบบการรับประกันสินค้าออนไลน์เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและครอบคลุมถึงผลประโยชน์ของลูกค้าผู้ใช้รวมไปถึงผู้แทนจำหน่ายทุก ๆ ท่าน

ในปี 2564 บริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด และบริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด ได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมถึงอัตลักษณ์ของร้านค้าใหม่ทั้งหมด หรือที่เราเรียกกันว่า Brand Identity ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าและร้านค้ามีความทันสมัยมากขึ้น และยังได้มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีธุรกิจ2563 ของบริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด ได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน โดยมีการลงทุนในไลน์การผลิตเพิ่มขึ้นใหม่ สำหรับสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไป Extra 120 Plus ซึ่งจะเป็นการออกแบบโครงสร้างแผ่นธาตุใหม่ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของแบตเตอรี่ประเภท Hybrid และโครงสร้างราคาที่ตรงกับใจของผู้บริโภค รวมไปถึงในปีที่กำลังจะถึงบริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด ยังมีแผนในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เน้นในเรื่องคุณภาพและความทนทานคุ้มค่าออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องภายในปีงบประมาณ 2564

สำหรับธุรกิจในปีงบประมาณ 2564 บริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด คาดว่าจะมีการเติบโตด้านยอดขายประมาณ 10% ซึ่งปัจจัยหลัก ๆ น่าจะเป็นการครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นจากกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ทั้งยังเพิ่มโอกาสจากการที่ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มของรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตันมากยิ่งขึ้นด้วย

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและกิจกรรมต่างๆ ของ ยีเอส แบตเตอรี่ ได้ที่เฟซบุ๊คเพจ gsbattery และ www.gsbattery.co.th

Home

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights