Home brandford ฟอร์ดรับรางวัล ‘องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

ฟอร์ดรับรางวัล ‘องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

by wa wa ztv
74 views

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลตทินัม (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award at Platinum Level) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดยฟอร์ดได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ 12 จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย รับมอบรางวัลจาก มร. โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และมร. เจฟฟรีย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประธานในพิธีการมอบรางวัล

ฟอร์ดให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมๆ กับสร้างความแข็งแกร่งในชุมชนที่ฟอร์ดดำเนินธุรกิจอยู่ ตามนโยบายฟอร์ดพลัสในเรื่องการใส่ใจดูแลกันและกัน (Care For Each Other)  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในหลากหลายมิติ อาทิ โครงการ ‘Ford Driving Skills for Life’ ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย’ เพื่อเพิ่มทักษะการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ชาวไทยผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริงที่ฟอร์ดดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 15 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้ารับการอบรมแล้วกว่า 13,993 คน  

ฟอร์ดยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยได้ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ พีดีเอดำเนินโครงการ ‘Water Go Green’ การจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์’ ต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 7 รวมถึงการจัดโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Ford+ Innovator Scholarship เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้เป็นนวัตกรรุ่นใหม่

นอกจากนี้ ฟอร์ดได้จัดตั้งศูนย์ FREC กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพันธกิจระยะยาวที่ฟอร์ดมุ่งมั่นมอบให้แก่ชุมชนในประเทศไทยด้วยการผนึกกำลังกับองค์กรเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยในปีนี้ ศูนย์ FREC กรุงเทพฯ ดำเนินงานในประเทศไทยมาครบ 3 ปี และฟอร์ดยังมีโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพ ‘Ford Regenerating Life’ ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และเพิ่มโอกาสในการหารายได้และการพึ่งพาตนเองของกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในสังคมไทยต่อเนื่อง

โดยในปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ฟอร์ดจัดโครงการ และได้ส่งมอบองค์ความรู้ให้แก่ 300 ครัวเรือนใน 9 จังหวัดทั่วประเทศ ฟอร์ดยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการความหลากหลายเพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม โดยฟอร์ดมีการจัดตั้งกลุ่ม ‘Women in Manufacturing’ ซึ่งเป็นพื้นที่ให้พนักงานหญิงที่ทำงานในโรงงานร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ และยังได้ทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ ในการออกแบบปรับปรุงสาธารณูปโภคในพื้นที่สาธารณะให้มีความเป็นมิตรเข้าถึงง่ายแก่ทุกคน โดยเฉพาะผู้พิการ

ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับ ฟอร์ด คลิกที่นี่

Youtube
Home

Please follow and like us:

Related Articles