Home brandbmw BMW ส่งความห่วงใยผ่านกิจกรรม “น้ำใจเพื่อน่าน” สานต่อโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ ปีที่ 8

BMW ส่งความห่วงใยผ่านกิจกรรม “น้ำใจเพื่อน่าน” สานต่อโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ ปีที่ 8

by wa wa ztv
331 views

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมกับชมรม BMW Motorcycle Club Thailand และองค์กร เวฟส์ ฟอร์ วอเตอร์ จัดกิจกรรม “น้ำใจเพื่อน่าน” สานต่อความมุ่งมั่นภายใต้โครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ ปีที่ 8 นำคาราวานส่งมอบระบบกรองน้ำจำนวน 80 เครื่อง แก่ชุมชนบ้านน้ำแคะ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อช่วยชุมชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค ซึ่งชุมชนนี้ ทางชมรม BMW Motorcycle Club Thailand ได้ริเริ่มโครงการ “คืนผืนป่าให้แม่ ด้วยกาแฟพ่อ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เพื่อสานต่อโครงการปลูกป่าสาธิตฯตามแนวพระราชดำริ โดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อหาต้นกล้ากาแฟและกล้าไม้ป่าเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์ป่าและเพิ่มจำนวนพื้นป่า ปัจจุบันได้มีการดำเนินการและเห็นผลที่ดีแล้วเป็นจำนวนกว่า 300 ไร่ นอกจากนั้น บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมกับชมรม BMW Motorcycle Club Thailand ยังได้นำระบบกรองน้ำ จำนวน 10 เครื่อง ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานขุนน่านเพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่าอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาระบบกรองน้ำสะอาดเคลื่อนที่แก่พื้นที่หรือชุมชนที่ประสบปัญหามีน้ำสะอาดไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยมุ่งไปที่การให้ความรู้แก่ผู้คนในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของน้ำสะอาด พร้อมถ่ายทอดวิธีการใช้งานและแนวทางการดูแลรักษาระบบกรองน้ำที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีให้แก่ชาวบ้านอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ในการผลักดันเป้าหมายแห่งความยั่งยืนทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติขององค์กร โดยมีการวางกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวที่สอดคล้องและครอบคลุมตั้งแต่ในด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ไปจนถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพนักงานและสังคมอย่างรอบด้าน

ตลอดระยะเวลาแปดปีของการดำเนินงานภายใต้โครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยได้มอบระบบกรองน้ำไปแล้วทั้งสิ้น 7,103 เครื่อง ให้แก่ 96 ชุมชนใน 32 จังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่องจะสามารถกรองน้ำให้สะอาดได้มากกว่า 3 ล้านลิตร และสามารถให้ประโยชน์แก่ประชาชนได้ถึง 100 คน ช่วยให้สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้ง่ายดายยิ่งขึ้น และช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงประโยชน์ของน้ำสะอาด ทั้งนี้ โครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ มีเป้าหมายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้หรือยากจนที่พักอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรืออยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงสนับสนุนของจิตอาสาในกลุ่มพนักงาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู, มินิ, บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด สื่อมวลชน รวมถึงลูกค้าที่ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมทุกท่าน

ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับ บีเอ็มดับเบิลยู คลิกที่นี่

Youtube
Home

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights