Home DRIVE (เทสรถ) อีซูซุ จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีพ กับ “New! Isuzu D-Max STEALTH”

อีซูซุ จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีพ กับ “New! Isuzu D-Max STEALTH”

by Gotz
6359 views

อีซูซุ จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีพ กับ “New! Isuzu D-Max STEALTH”

ชวนผู้สื่อข่าว พิสูจน์ความสามารถของ New! Isuzu D-Max STEALTH รถยนต์ปิกอัพยกระดับความดุดันให้ถึงขีดสุด เท่ เข้มเกินพิกัด กับยอดปิกอัพพันธุ์ดุ ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตู  สเทลธ์ พร้อมพุ่งทะยาน ไปข้างหน้าอย่างเหนือชั้น ทรงพลังเกินพิกัด ดุดันทุกอณู  พร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เชียงใหม่-จังหวัดลำพูน  สนุกสนานตามแบบฉบับกิจกรรม “New! Isuzu D-Max STEALTH”

 

จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือ มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ เคยเป็นที่ตั้งของนครหริภุญชัยในสมัยพระนางจามเทวี เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ปัจจุบันลำพูนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งวัดวาอาราม เจดีย์เก่าแก่ ศิลปะล้านนาแท้ มีลวดลายวิจิตรงดงาม มีงานหัตถกรรมเป็นสินค้าขึ้นชื่อ อย่างผ้าไหมยกดอก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งปลูกลำไย กระเทียม แหล่งใหญ่ของภาคเหนือ ส่วนด้านอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูนนับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบน และมีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

ตราประจำจังหวัดลำพูน เป็นรูปพระบรมธาตุหริภุญชัยในวงกลม ตามตำนานพระบรมธาตุ   หริภุญชัยก่อสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 17 ในสมัยพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์ จามเทวีวงศ์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ปรากฏขึ้นบนที่ดินในเขตพระราชฐานเดิม พระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูนที่ประชาชนเคารพนับถือมาก จนเกิดประเพณีสำคัญอีกอย่างหนึ่งของลำพูน คือประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยในเดือนแปดเป็งหรือ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี

 

 

ออกเดินทางโดยรถปิกอัพ “ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ รุ่นพิเศษ สเทลธ์” ไป อ.ลี้ จ.ลำพูน  ชมชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม เป็นชุมชนที่มีชาวปกาเกอะญออาศัยอยู่ ซึ่งได้อพยพมาจากหลายพื้นที่ ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม  มีความแตกต่างชัดเจนในเรื่องของประเพณี วัฒนธรรม ความสวยงามของวัดวาอารามและวิถีชีวิต  ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้มซ่อนตัวอยู่อย่างสงบในอำเภอลี้ ซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆ ของจังหวัดลำพูน ชุมชนแห่งนี้ ชาวบ้านถือศีลกินเจ ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมู่บ้าน จึงเรียกว่าเส้นทางท่องเที่ยว “เส้นทางสายบุญ”

 

จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังวัดพระพุทธบาทห้วย เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอลี้ ถือเป็นวัดประจำหมู่บ้านที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านห้วยต้ม ภายในวัดมีวิหารที่บรรจุร่างของครูบาวงศ์ ซึ่งไม่เน่าไม่เปื่อยไว้ในโรงแก้ว มีรอยพระพุทธบาทที่เชื่อว่า องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จมา ณ ที่นี่ ครูบาวงศ์จึงได้สร้างรอยพระบาทจำลองครอบของจริงไว้

ต่อด้วยพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย เจดีย์สีทองเหลืองอร่าม โดดเด่นแต่ไกล เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอลี้ให้ความเคารพนับถือ จำลองมาจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า จึงมีอีกชื่อว่า ชเวดากองเมืองไทย เป็นพระเจดีย์ที่ออกแบบและริเริ่มโดย ครูบาวงศ์และคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ศูนย์วิจัยหัตถกรรมบ้านห้วยต้ม จำหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน ที่ทางหน่วยงานภาครัฐดูแลส่งเสริม และพัฒนาการทอผ้ากี่เอว การแปรรูปจากผ้าทอ เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน ชาวบ้านห้วยต้มยังมีฝีมือในการทำเครื่องเงิน ที่มีเอกลักษณ์ลวดลายสะท้อนชีวิตชาวชนเผ่า ทำเป็นลายใบไม้ ปลา กุ้ง รวมทั้งเครื่องจักรสานเป็นของใช้ในครัวเรือน

สินค้าเหล่านี้ถูกนำมารวบรวมไว้ที่ศูนย์หัตถกรรมบ้านห้วยต้ม เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน และให้ผู้ที่สนใจเข้ามาชมและซื้อหางานฝีมือของชาวเผ่าเที่ยวกันจนหมดไป 1 วัน กับรถปิกอัพ “ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ รุ่นพิเศษ สเทลธ์” พักผ่อนตามอัทธยาศัยเก็บแรงแล้วไปต่อ

เริ่มต้นวันใหม่ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานมากกว่าพันปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนสุพรรณรังษีทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทางทิศตะวันออก และถนนอินทยงยศทางทิศตะวันตก นอกจากนั้นยังเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกาอีกด้วย

 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง ตั้งอยู่ในเมืองลำพูนด้านหลังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญชัย โดยใช้พื้นที่ของคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ ลำพูน ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี เป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าประวัติความเป็นมาของเมืองลำพูน ที่มีความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ร่วมเรียนรู้เมืองลำพูนผ่านภาพถ่ายของบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ต่างๆ ซึ่งที่นี่ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยที่มีชีวิต โดยมีการจัดแสดงภาพเมืองลำพูน สิ่งของเครื่องใช้และวิถีชีวิตของชาวเมืองลำพูนในอดีตได้อย่างงดงามเข้าใจง่าย

 

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตั้งอยู่ตำบลในเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถ และกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ จนมีความรุ่งเรืองสืบมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525

วัดจามเทวี หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดกู่กุด เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยล้านนาไทย มีความสําคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ตามหลักฐานที่ได้พบศิลาจารึกเชื่อว่า พระราชโอรสของพระนางจามเทวี คือ พระเจดีย์  มหันตยศ และพระเจ้าอนันตยศ โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อถวาย พระเพลิงพระนางจามเทวี แล้วโปรดให้สร้างเจดีย์เหลี่ยมมียอดหุ้มด้วยทอง เรียกชื่อว่า สุวรรณจังโกฏ  พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏ หรือพระเจดีย์ จามเทวี เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย ก่อด้วยศิลาแลงถือปูนประดับลวดลายปูนปั้นซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 5 ชั้น แต่ละชั้นมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานพรทั้งสี่ด้าน ด้านละ 15 องค์ รวมทั้งสิ้น 60 องค์ ภายในพระเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ยอดพระเจดีย์ได้หักหายไปในสมัยใดไม่ทราบแน่ชัด ชาวบ้านจึงเรียกว่ากู่กุดพระเจดีย์ มีชื่อทางการว่า พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏ พระเจดีย์องค์นี้ ถือเป็นแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญในศิลปกรรม หริภุญชัย

วัดสันป่ายางหลวง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันป่ายางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัด ที่สวยที่สุดในประเทศไทย ภายในวัดสันป่ายางหลวงมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธอัญญรัตนมหานทีศรีหริภุญชัย หรือพระหยกเขียว ซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขง มีการแกะสลักลายปูนปั้นที่สร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตรสวยงามยิ่งแม้กระทั่งมุมหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง รวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลักลงรักปิดทองไว้ รวมถึงบานประตู หน้าต่างทุกบาน และด้านล่างพระโขงเขียว คือ พระพุทธเมตไตรจำลองมาจากพุทธคยาตอนที่พระพุทธเจ้าโคตมบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

“New! Isuzu D-Max STEALTH Press Trip จบลงการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จังหวัดลำพูนด้วย Isuzu D-Max STEALTH รถปิกอัพยกระดับความดุดันให้ถึงขีดสุด เท่ เข้มเกิน  ผ่านกิจกรรมพิเศษที่อีซูซุได้คัดสรรมามอบให้สื่อมวลชน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ “New! Isuzu D-Max STEALTH” ได้ที่เว็บไซต์  www.isuzu-tis.com

 

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights