Home News update มิตซูบิชิ Xpander และ สื่อมวลชนร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดบางเคียน

มิตซูบิชิ Xpander และ สื่อมวลชนร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดบางเคียน

by Gotz
2987 views
มิตซูบิชิ Xpander

 

มิตซูบิชิ Xpander และ สื่อมวลชนร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดบางเคียน จ.นครสวรรค์

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำขบวน มิตซูบิชิ Xpander นิยามใหม่ของครอสโอเวอร์ พร้อมคณะสื่อมวลชน ไปยังโรงเรียนวัดบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาในการเสริมสร้างความปลอดภัยและมอบความสุขให้กับน้องๆ นักเรียน ด้วยการร่วมกันซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน โดยมี นายยอดชาย ซื่อวัฒนากุล ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักสื่อสารการตลาด เป็นผู้แทนส่งมอบบันไดและระเบียงทางเดินที่ได้รับการปรับปรุงให้มั่นคงแข็งแรง พร้อมมอบอุปกรณ์การกีฬาและเครื่องกรองน้ำ แก่ นายเรืองยศ เหมือนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเคียน โดยมี นายกัมปนาท สุ่มมาตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ร่วมเป็นสักขีพยาน

โรงเรียนวัดบางเคียน เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีครูและบุคลากรรวม 3 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียน 50 คน เป็นเยาวชนผู้ขาดแคลนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้พื้นที่ของโรงเรียนและชุมชนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทุกปี ส่งผลให้อาคารเรียนที่มีอยู่จำนวน 1 หลัง ทรุดโทรมอย่างหนัก โดยเฉพาะบันไดและระเบียง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนและครูผู้สอน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซ่อมแซม รวมถึงยังขาดแคลนอุปกรณ์ด้านการกีฬาและเครื่องกรองน้ำดื่มอีกด้วย

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมไทย เชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สังคม และประเทศไทย จึงมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมย์ในการสร้างสรรค์สังคม ด้วยการเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และมอบความสุขให้แก่เยาวชน และผู้คนในสังคมไทยสืบไป

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย  รวมโปรโมชั่นรถยนต์ทุกรุ่น‎

 

Please follow and like us:

Related Articles

Verified by MonsterInsights